Tā aizies gadi, aizies dienas,

Tā aizies viss, kas kādreiz bijis skaists.

Bet pāri paliks atmiņas tik vienas –

Visskaistākais ir tomēr skolas laiks.

 

2016.gada 10.maijā par godu mūsu topošajiem absolventiem skanēja pēdējais zvans.

Pasākumā piedalījās skolēni no 9.a, 9.c, 9.I, 9.II, 12.a, 12.b, 12.c, 12.v, 12-1, 12.L1 klases.

Skanēja daudz labu vārdu pedagogiem no skolēniem, kā arī laba vēlējumus saņēma skolēni no viņu mīļajiem skolotājiem.

Skolas direktors Egīls Romanovskis novēlēja topošajiem absolventiem labi sagatavoties eksāmeniem, iegūt pārliecību par saviem spēkiem un tikties visiem izlaidumā, lai saņemtu atestātus.

Paldies mūsu aktīvajiem skolēniem un viesim, kuri palīdzēja organizēt un vadīt svētkus!

Viktorija Ščepina 11.b klase

Vadims Buckojs 11.b klase

Emīlija Elīze Lune 7.c klase

Puškina liceja 8.klases skolniece Diāna.

Mūsu īpašais viesis: Zolitūdes ģimnāzijas pirmklasniece Veronika.

Pie mūzikas pulta Ralfs Šantars 8.I klase.

Pasākumu organizēja Natālija Jesehina 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7r8v6zxnTI

 


“Kad pirmā zāle dīgst,

Tad zeme lūgšanu skaita

Un zvaigznes debesīs

Apstājas savā gaitā.”

                    (F.Bārda)

Paskaties! Arvien vairāk kļūst saulainu dienu!

2016.gada 2.maijā skolas zālē skanēja dziesmas un dzeja pavasarim.

11.c, 11.L un 12.L klases skolēni, viņu bērni un skolotājas klātesošos iepriecināja ar priekšnesumiem literārā pasākumā, kas tradicionāli notiek projekta “Trāpīt laikā” ietvaros.

Pasākumu organizēja Latviešu valodas un literatūras skolotājas Inese Pļaviņa un Marita Linka.

https://www.youtube.com/watch?v=eqCVntrrJQY


Katrs cilvēks ir kā dārgakmens - mazāks vai lielāks,

 tas atkarīgs no viņa darbiem,

attieksmes pret otru un mīlestības starojuma.

 

2016.gada 27.aprīlī tradicionāli skolā notika pasākums „Skolas lepnums”.

Mēs lepojamies par tiem, kas godprātīgi un atbildīgi pilda savus pienākumus un atbalsta arī tuvus cilvēkus, piemēram, savus klases audzinātājus un klases biedrus.

Gan mūsu skolēni, mūsu skolotāji, skolas darbinieki saņēma pateicības rakstus par izdarītiem darbiem un nelielas dāvaniņas.

Lepnumu šogad saņēma:

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilona Zvanere un direktora vietniece izglītības jomā Ksenija Kozika par nopietnu, atbildīgu attieksmi pret darbu, radošu pieeju skolas dzīves organižēšana un skola tela popularizēsanu.

Pasākumā piedalījās:

6.b klases skolēns Artjoms Stepanovs,

6.c klases skolniece  Karina Silova,

9.a klases skolniece  Oļesja Steļmančonoka,

11.b klases skolniece Marija Teterina,

9.II klases skolēns Sandris Vāvernieks,

8.b klases skolniece Anna Melngalve,

mūsu viesi:

absolvents Ratmirs Petrovs un Daniela 7.klases skolniece no Rīgas Lastādijas internātpamatskolas.

Milzīgs paldies mūsu Čigānu teātrim „Romen”,

Zaklīnai Burkevičai, Konsuelai Beinarovičai, Dajanai Aleksanderei

un Danai Martinkevičai.

Pie mūzikas pulta Ralfs Šantars.

Pasākuma organizatori Līga Liepiņa un Natālija Jesehina.

Paldies visiem par labiem darbiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=06IeGV7_71k

 

2016.gada 11.aprīlī mūsu skolā viesojas ciemiņi no Iļģuciema vidusskolas teātra pulciņa „Kušš” ar Mārtiņa Zīverta lugu

„Pēdējā laiva”.

Paldies visiem māksliniekiem

Krišjānim Lambertam

Unai Zvirbulei

Markam Toniņam

Kristīnei Okuņkovai

Artūram Sirgensonam

Ilzei Cimdiņai

un teātra pulciņa vadītājai

Līvijai Rozei

par patriotiskā pasākuma sagatavošanu un starpskolu sadarbības veicināšanu.


Sludinājums

Rīgas 18.vakara (mainu) vidusskola meklē Skolas medicīnas māsu uz 0,6 slodzēm no 09.05.2016. līdz 31.06.2016.
(darba laiks pirmdiena, otrdiena un piektdiena no plkst. 8.30 līdz 17.00)
Skolas direktors 67392570, kanceleja 67395260


"Nepiederošu personu atrašanās skolā" 
izraksts no Skolas iekšējās kārtības noteikumiem

48. Skolas  dežurants ievēro visas Skolā  ienākošās nepiederošās personas, nepieciešamības gadījumā noskaidro nākšanas mērķi, ir tiesīgs palūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, skolēniem uzrādīt skolēnu apliecību.

49.  Skolas dežurants masu mēdiju pārstāvjus atved pie Skolas direktora vai dežūrējošā administratora.

50.  Skolotājs, klases audzinātājs vecāku apmeklējumus atzīmē klases audzinātāja dokumentācijā.

51.  Jebkuru citu nepiederošu personu Skolas darbinieki izraida no Skolas  pēc paskaidrojuma saņemšanas. Ja nepiederošā persona labprātīgi Skolu neatstāj, Skolas dežurants izsauc SIA “Rīgas serviss” apsardzi.

 

 

Sieviete...

tu bagāta - ir par ko lūgt, ko sargāt

tu bagāta - tev ir ko mīlēt, lolot

tu bagāta ja vari mīlot piedot

tu bagāta ja vari dot un ziedot...

 

2.martā skolā notika koncerts, kas veltīts 8.martam – Starptautiskajai sieviešu dienai. Par godu sievietei skanēja daudz skaistu vārdu un melodisku dziesmu.

Pasākumā piedalījās:

8.c klases skolēns Ralfs Gruziņs

8.I klases skolēns Ralfs Šantars

9.a klases skolēni Rihards Alberts, Oļegs Konončuks, Olesja Steļmančonoka

9.I klases skolēns Sandris Vāvernieks

11.b klases skolēni Marija Teterina, Vadims Buckojs, Valentīns Greiža, un Mihails Paršins.

12.v klases skolniece Inna Bezvusko

Un mūsu viesi: absolvents Patriks Ganaga , 10. klases skolēns no Rīgas 29. vidusskolas Marks Bezvuško un dejotāja Inna Belaja.

Liels PALDIES visiem!

Ļoti jauks, sirsnīgs pasākums!

 

Pasākumu organizēja Natālija Jesehina.

   

   


14. februārī jeb Valentīna dienā tiek svinēta visu mīlētāju diena. Diena ir nosaukta par godu Valentīnam, mīlētāju aizbildnim un vienam no trim svētajiem, kuri 14. februārī mira mocekļa nāvē. Bet kā tad īsti radās šie svētki? Kāpēc tieši Valentīns un ko tik īpašu viņš izdarīja, ka cilvēki pat līdz šim brīdim atceras viņa vārdu?

17. februārī skolā notika pasākums veltīts Valentīndienai. Pasākumā mūsu skolēni stāstīja, kā tad īsti radās šie svētki un ko nozīmē mīlēt un būt mīlētam.

Pasākumā piedalījās:

8.c klases skolniece Laura Libere

8.I klases skolēns Ralfs Šantars

9.a klases skolēni Rihards Alberts, Oļegs Konončuks, Olesja Steļmančonoka

11.b klases skolēni Diāna Orlova, Viktorija Ščepina, Marija Teterina, Vadims Buckojs, Valentīns Greiža, Sergejs Kurnuško, Viktorija Soloveja, Mihails Paršins

11.c klases skolniece Kristīne Skukauska

11.L klases skolēns Ruslans Voroncovs

12.v klases skolniece Inna Bezvusko

Milzīgs paldies visiem!

 

Pasākumu organizatore Natālija Jesehina


13. janvārī skolā notika pasākums „Veselības diena” mūsu skolēniem un skolotājiem, kuru organizēja Veselības pulciņa dalībnieki.

Visiem bija iespēja: pārbaudīt savu redzi, pārbaudīt asinsspiedienu,  izmērīt savu augumu, nosvērties,  pamēģināt sniegt pirmo palīdzību,  izmērīt savu vidukli, uzzināt savas plaušas apjomu.

Aktualizējām tēmu „Veselīga ģimene”, pateicoties mūsu viesiem no

Usmas Kristīgā tautas skolas Uģim un Harinai Brūklene.

Liels paldies

9.a klases skolēniem Oļegam Konončukam un Rihardam Albertam,

9.c klases skolēniem Elīnai Benei un Darjai Antonovai,

11.b klases skolēniem Diānai Orlovai, Mihailam Paršinam,

Česlavam Beļskim, Viktorijai Ščepinai, Valērijai Mazurei,

Viktorijai Solovejai, Valentīnam Greiža, Marijai Teterinai.

Milzīgs paldies skolotājai Innai Boikovai!!!

Paldies visiem par jautru un interesantu pasākumu!

 

Veselības pulciņa vadītāja Natālija Jesehina.

   

   


No 2016. gada 1. janvāra stāsies spēkā Rīgas domes 24.11.2015. saistošie noteikumi Nr.180 “Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir mantisko pabalstu – Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem”.

Tiesības saņemt brīvpusdienas ir skolēniem, kura pamata dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un kura ģimene normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu. Brīvpusdienas netiek piešķirtas, ja skolēnam ir nodrošinātas brīvpusdienas izglītības iestādē no citiem finanšu avotiem. Lasīt tālāk ...


...Ieklausies Ziemassvētkos

...Ieklausies sirdī

...Ieklausies Mīlestībā un glabā šo dziesmu sevī

...Un tici

...Jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai tic!
Gaišus Ziemassvētkus un skaistāko Ziemassvētku sapņu piepildījumu

 

Tradicionāli 17.decembrī skolā notika Ziemassvētku eglīte skolēnu bērniem. Pasākumu apmeklēja ap 25 mazuļu ar saviem vecākiem.

Mūsu skolas mākslinieki parādīja pasaciņu „Sniegavīru Ziemassvētki”.

Bija arī Salavecis, Sniegbaltīte un citi varoņi.

Konkursi, dziesmas, dāvanas, daudz jautrības…

 

Paldies visiem, kas piedalījās pasākumā:

9.c klases skolēnam Ronaldam Stungrevičam (Mazais Sniegavīrs),

9.a klases skolēnam  Oļegam Konončukam (Resnais Sniegavīrs),

9.a klases skolniekam Rihardam Albertam (Lielais Sniegavīrs),

9.a klases skolniekam Artjomam Solomevičam (Lācis),

9.a klases skolniekam Romānam Šteinbokam (Zaķis),

9.a klases skolniecei Oļesjai Stelmančonokai (Rūķis),

9.I klases skolēnam Sandrim Vāverniekam (Salavecis),

8.c klases skolniecei Laurai Liberei (Lapsa),

12.v klases skolniecei Innai Bezvuško (Sniegbaltīte),

9.c klases skolniekam Klāvam Lapetrovam (pie mūzikas pulta).

 

Paldies radošai skolēnu vizāžistu komandai:

10.b klases skolniecei Anastasijai Kasparenko,

11.b  klases skolniecei  Viktorijai Ščepinai,

11.b  klases skolniecei  Viktorijas Solovejai,

11.b  klases skolniecei  Valerijai Mazurei.

 

Paldies par atbalstu mūsu 9.a skolēnam Andrejs Širokovam, 11.b klases skolēnam Valentīnam Greiža un visiem, visiem kas ņēma dalību svētku organizēšana.

Milzīgs paldies radošajam pulciņam un viņa vadītājai Ievai Zvejniecei par skolas dekorēšanu svinībām un skaistām dekorācijām!

Pasākumu organizatore Natālija Jesehina.


11.novembrī  mūsu  skolā notika tradicionālais  pasākums par godu  Valsts svētkiem,  Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas 97-tajai dzimšanas dienai.

Vēstures skolotāja Tatjana Sulojeva  pastāstīja,  kāpēc mēs  svinējām  šos svētkus un kādas ir tradīcijas.  

Pasākuma vadītāji 9.a klases skolēni Oļegs Konončuks un Rihards Alberts, 11.b klases skolniece Viktorija Ščepina atgādināja, ka Latvija ir īpaša un  unikāla vieta ,kur mēs dzīvojam. Viņu stāstījumu paspilgtināja gan sagatavotās prezentācijas, gan skolēnu priekšnesumi.  Jau tradicionāli -  īpašu saviļņojumu radīja mūsu ciemiņi - Puškina liceja koris: diriģents Pāvels Veļičko, koncertmeistare Jekaterīna Pavlova.

Paldies māksliniekiem – Danielam Meisītim (6.c), Santijai Liporei (6.k), Laurai Liberei (8.c), Oļesjai Steļmačonokai (9.a), Klāvam Lapetrovam (9.c)!

Liels paldies skolas ansamblim Pāvela Veļičko vadībā!

Paldies pasākuma organizētajiem:  Sanitai Mežiniecei,  Natālijai Jesehinai un Aleksandrai Morščakovai!

  


Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskolas skolotāji 2015.gada 27.novembrī pievienojas Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vienas dienas brīdinājuma streikam!

Ņemot vērā, ka skolotāji neveiks savus darba pienākumus, t.sk. stundu vadīšanu, aicinām izglītojamos un viņu vecākus būt saprotošiem un lūdzam izglītojamo pieskatīšanai rast alternatīvas iespējas.2. oktobrī skolā tradicionāli skolēni sveica pedagogus Skolotāju dienā. Piedalījās skolēnu no dažādām klasēm.

Pasākumā dzejoļus deklamēja Sandris Vāvernieks 9.I klase, Viktorija Ščepina 11.b , Žaklīna Burkeviča 11.c,  dziedāja Jūlija Bezvuško 12.b klase, ģitāru spēlēja  Ruslans Vorocovs 11.L klase,  klavieres spēlēja Oļesja Steļmaconoka 9.a klase.  

Pārsteigumu sagādāja skolas puišu komanda, izpildot jauku repa versiju par godu skolotājiem. Puišu komanda: Rihards Alberts 8.b, Artjoms Solomevičs 9.a, Olegs Konončuks 9.a un Artūrs Alberts 10.b klase.

Milzīgs paldies visiem!

   


  Paziņojums.

 

1. Iznomājamais objekts.

1.1.Iestādes nosaukums Rīgas 18. vakara(maiņu) vidusskola(turpmāk – Skola), iznomā Skolas telpas Rīgā, Sīmaņa ielā14, ar kopējo platību 44,50 kv.m.,

kafejnīcas izvietošanai Skolas pirmajā stāvā ar ierobežotu publisku pieejamību.

 

2. Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt skolas audzēkņu, viņu pavadošo personu un darbinieku ēdināšanas pakalpojumus.

2.2. Kafejnīcas darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 09.00 līdz plkst. 18.00.

2.3. Kafejnīcai jānodrošina – siltos ēdienus un dzērienus; aukstās uzkodas; desertu; smalkmaizītes; sulas; dzērienus un saldumus.

2.4. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.5. Ēdienu gatavošanai jāizmanto tikai svaigi un labas kvalitātes produkti.

2.6. Jāievēro noteikumi, kuri atbilst izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

2.7. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam izglītības iestādēs.

 

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

2,48 EUR /kv.m + PVN + patērētā elektroenerģija + apsaimniekošanas izdevumi.

 

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

 

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1.Viens gads no līguma noslēgšanas brīža .

 

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2015.gada 25.09, plkst.10,00, Rīgā, Sīmaņa ielā 14, 334.kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu -  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

 

7. Papildus informācija:

7.1. Tel. 29720302; 67394377 Ilze Mihno , dir. vietn.adm. saimn. darbā

 

Rīgas 18. vakara(maiņu) vidusskolas iznomāšanas komisija.